Văn hóa Huế | Homepage

Category "Triều Nguyễn"

Vì sao ở vị thế đỉnh cao, Nam Phương hoàng hậu lại hạ mình viết thư cảm ơn ‘bóng hồng vũ nữ’ của vua Bảo Đại?

Vì sao ở vị thế đỉnh cao, Nam Phương hoàng hậu lại hạ mình viết thư cảm ơn ‘bóng hồng vũ nữ’ của vua Bảo Đại? 0

Đêm ấy, nghe 7 phát súng thần công, người dân Huế biết hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử kế vị ngai vàng…

Đêm ấy, nghe 7 phát súng thần công, người dân Huế biết hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử kế vị ngai vàng… 0

Vì sao Vua Bảo Đại chấp nhận bỏ chế độ thê thiếp phi tần để ‘1 vợ 1 chồng’ với hoàng hậu Nam Phương?

Vì sao Vua Bảo Đại chấp nhận bỏ chế độ thê thiếp phi tần để ‘1 vợ 1 chồng’ với hoàng hậu Nam Phương? 0

Hương Thọ, nơi an nghỉ của 2 vua, 9 chúa

Hương Thọ, nơi an nghỉ của 2 vua, 9 chúa 0

Triều đại phong kiến duy nhất có Bộ Học

Triều đại phong kiến duy nhất có Bộ Học 0

Những hoạt động của tôi với Hoàng tử Vĩnh San

Những hoạt động của tôi với Hoàng tử Vĩnh San 0

Lịch sử xây dựng Kinh thành Huế qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn – di sản tư liệu thế giới

Lịch sử xây dựng Kinh thành Huế qua tài liệu mộc bản triều Nguyễn – di sản tư liệu thế giới 0

Tam quan cung An Định – Những bất ngờ trên hành trình khám phá Huế xưa

Tam quan cung An Định – Những bất ngờ trên hành trình khám phá Huế xưa 0

Vào Hoàng thành Huế khám phá kiệt tác Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn

Vào Hoàng thành Huế khám phá kiệt tác Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn 0

17 bức ảnh cực hiếm về các ông hoàng bà chúa Việt Nam

17 bức ảnh cực hiếm về các ông hoàng bà chúa Việt Nam 0

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục

Có thể bạn quan tâmclose