Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="https://vanhoahue.net/2023/11/trong-bong-dang-me-que/">Trong bóng dáng mệ quê</a></h2>

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn, nhìn chỗ mô cũng thấy có mạ.


Như sáng ni, ghé hàng mắm thính cá chuồn <h2><a href="https://vanhoahue.net/2023/11/doc-lai-chuong-ai-dan-trong-minh-menh-chinh-yeu/">Đọc lại chương Ái dân trong Minh Mệnh chính yếu</a></h2>

Đọc lại chương Ái dân trong "Minh Mệnh chính yếu" chúng ta có thể rút ra được một số nét về vua Minh Mệnh như sau:

Nhà vua có một quan <h2><a href="https://vanhoahue.net/2023/11/mua-hue-lut-hue-2/">Mưa Huế, lụt Huế</a></h2>

Những ngày xa nhà làm quen với đời sinh viên ký túc xá, mưa Huế mần một trộ từ sáng đến trưa rồi từ chiều đến đêm. Nằm co ro <h2><a href="https://vanhoahue.net/2023/11/lut-hue-2/">Lụt Huế</a></h2>Đêm nghe nước lên từng hồi. Từ Chi Lăng, Phú Hậu, An Hoà, Tây Lộc về Đập Đá, Vỹ Dạ trắng trời gió và mưa. Vợ chồng con trai lớn <h2><a href="https://vanhoahue.net/2023/11/9887/">Lụt Huế</a></h2>

Khái niệm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với ông trời xứ Huế cho đến nay có vẻ như vẫn còn chưa rõ rệt. Bởi mỗi năm của Huế thật

Tản mạn

Trong bóng dáng mệ quê

Trong bóng dáng mệ quê

Những ngày này Huế mưa, nhớ mạ thiệt nhiều, mà đi chợ càng nhớ hơn, nhìn chỗ mô cũng thấy có mạ. Như sáng ni, ghé hàng mắm thính cá chuồn

Danh mục

Tìm kiếm: