Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="https://vanhoahue.net/2021/05/giam-nuot-mua-he/">Giấm nuốt mùa hè</a></h2>Trong hàng trăm loài hải sản bổ dưỡng đặc trưng mùa hè ở Huế có con nuốt, nuốt tay và nuốt chân, thân mềm, màu trắng phớt xanh, ăn giòn <h2><a href="https://vanhoahue.net/2021/04/xanh-vo-uu-tren-loi-di-ve/">Xanh vô ưu trên lối đi về</a></h2>

Tôi không biết từ đâu, tôi lại tha thiết yêu những câu hát đẹp như mơ được cất lên từ chị, có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt <h2><a href="https://vanhoahue.net/2021/04/tieng-ve-goi-he/">Tiếng ve gọi hè</a></h2>


Huế đã vào hè.Thời tiết bắt đầu oi bức và ngột ngạt. Và ve lại kêu râm ran chào hè. Có nhiều người khó chịu bởi âm thanh của loài <h2><a href="https://vanhoahue.net/2021/04/coi-nguon/">Cội nguồn</a></h2>Lần này chị ra chơi mình mới có thời gian chở đi lòng vòng quanh Huế. Đến chỗ nào chị cũng hết lời khen ngợi, rồi livestream cho bạn bè <h2><a href="https://vanhoahue.net/2021/04/mat-troi-len-phia-tu-cam-thanh/">Mặt trời lên phía Tử Cấm Thành</a></h2>“Lần đầu tiên được ngắm mặt trời lên từ phía Tử Cấm Thành, không ngờ bình minh nơi đây thật đẹp”. Đó là câu cảm thán nhưng đầy tính khẳng

Tản mạn

Xanh vô ưu trên lối đi về

Xanh vô ưu trên lối đi về

Tôi không biết từ đâu, tôi lại tha thiết yêu những câu hát đẹp như mơ được cất lên từ chị, có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục