Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/01/dau-an-lang-que-trong-do-thi-hue/">Dấu ấn làng quê trong đô thị Huế</a></h2>“Huế là một đồng quê chấp nhận sự tồn tại của những ngôi nhà đô thị”, Françoise Corrèze - nhà nghiên cứu, nữ thi sĩ người Pháp đã nói như <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/01/hue-oi-den-nho-ve-thuong/">Huế ơi, đến nhớ về thương</a></h2>“Huế ơi, đến nhớ về thương!". Đó là điều mà tôi luôn mang theo bên mình từ chuyến đi Huế trở về. Một vẻ đẹp yên bình mà đài các, <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/01/que-xua-thang-chap-xuan-ve/">Quê xưa tháng chạp xuân về</a></h2>Sáng tháng Chạp rộn tiếng người í ới gọi nhau ra đồng sớm để cấy cho rồi mấy hàng mạ chót vụ đông xuân, bới cho hết vồng khoai trước <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/01/tet-ve-nho-bai-toi/">Tết về nhớ bài tới</a></h2>Nhìn bài tới là nhớ tết quê. Bởi những tết năm cũ ở quê tôi ra đường, tới chợ là chơi bầu cua cá còn về nhà là bài tới. <h2><a href="http://vanhoahue.net/2020/01/duong-den-lop/">Đường đến lớp</a></h2>

Ở Huế, có những buổi sáng cứ thích nằm nghe tiếng con nít rủ nhau đến trường ríu rít như chim. Bình yên đến lạ! Thành phố nhỏ bé, nhịp

Tản mạn

Quê xưa tháng chạp xuân về

Quê xưa tháng chạp xuân về

Sáng tháng Chạp rộn tiếng người í ới gọi nhau ra đồng sớm để cấy cho rồi mấy hàng mạ chót vụ đông xuân, bới cho hết vồng khoai trước

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục