Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="http://vanhoahue.net/2022/05/nep-chay-nep-nguoi/">Nếp chay, nếp người</a></h2>Ngày 14 âm lịch, mạ thắp một nén hương ở mâm cúng ngoài trời. Trước đó, bàn thờ Phật cũng đã được sắp đặt sạch sẽ, gọn gàng. Ngày mai <h2><a href="http://vanhoahue.net/2022/03/menh-mang-giua-troi-hoa-gao/">Mênh mang giữa trời hoa gạo</a></h2>

Cây hoa gạo bên phía cầu Dã Viên sáng nay bỗng thắp lửa đỏ cả một khung trời. Cái màu đỏ chói lòa như ngọn đuốc rực cháy giữa một <h2><a href="http://vanhoahue.net/2022/03/mien-man-ben-coi-thong-gia/">Miên man bên cội thông già…</a></h2>Phải vài trăm năm mới có được những cây thông thế ấy. Người xưa ươm trồng, gìn giữ, con cháu chúng mình bây giờ được hưởng. Nhưng vài trăm năm <h2><a href="http://vanhoahue.net/2022/03/loi-ve-la-chu/">Lối về La Chữ</a></h2>Những ngôi làng ven Huế hình như từ xa xưa đã có sự phân công nhau để gieo trồng những sản vật cho kinh đô xưa. Có làng trồng hoa, <h2><a href="http://vanhoahue.net/2022/02/mui-cua-mam-thinh/">Mùi của mắm thính</a></h2>Gió thổi hun hút, trời rét căm căm, chắc giờ này ở dưới làng, mạ tôi lại soạn ra “bí kíp” món ngon cho những ngày lạnh, đó là thẩu

Tản mạn

Mênh mang giữa trời hoa gạo

Cây hoa gạo bên phía cầu Dã Viên sáng nay bỗng thắp lửa đỏ cả một khung trời. Cái màu đỏ chói lòa như ngọn đuốc rực cháy giữa một

Danh mục

Tìm kiếm: