Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/09/ngao-bung-bung-la-an/">Ngao bung &#8211; “bung là ăn”</a></h2>Lâu lắm mới gặp bạn ở quê lên thành phố chơi. Bạn nằng nặc đòi đãi hải sản, tôi gọi một tô trìa mỡ thơm phức, nó cười nắc nẻ: <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/09/ao-dai-xu-hue/">Áo dài xứ Huế</a></h2>Khai giảng năm học mới 2018 – 2019 ở Thừa Thiên Huế có một điểm nhấn khó quên. Đó là thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/09/ho-thanh-ha-va-ho-thanh-hao/">Hộ thành hà và hộ thành hào</a></h2>Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế số 7382 (ra ngày 4/9/2018) có đăng bài: “Khơi thông” hộ thành hào. Bài viết thông tin việc Trung tâm Bảo tồn Di tích <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/09/con-ca-nuc/">Con cá nục</a></h2>Hôm trước vô blog của Mặt Trời, thấy có hình dĩa cá nục kho ngon quá, chợt nhớ đến nồi cá nục kho của mạ tôi nấu những ngày ấu <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/09/nuoc-nhay-len-bo/">Nước nhảy lên bờ</a></h2>Trận mưa gọi là tiểu mãn hồi tháng ba ngập hết cả ruộng khoai sau rú. Khoai mới hai tháng moi về bốc mùi thối như phân người, heo cũng

Tản mạn

Con cá nục

Con cá nục

Hôm trước vô blog của Mặt Trời, thấy có hình dĩa cá nục kho ngon quá, chợt nhớ đến nồi cá nục kho của mạ tôi nấu những ngày ấu

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục