Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="http://vanhoahue.net/2017/11/mua-xam/">Mưa xám<a href='http://vanhoahue.net/2017/11/mua-xam/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>

Lũ mưa cứ rớt hoài xuống Huế. Trời xám.

Ảnh: Internet
Nghe lòng quýnh quáng khi tiếng gió ù ạt trong đêm. Thoạt tiên cứ tự dỗ dành là tại nhà mình <h2><a href="http://vanhoahue.net/2017/11/dem-gio-tro-mua/">Đêm gió trở mùa<a href='http://vanhoahue.net/2017/11/dem-gio-tro-mua/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>

Có năm hoa bằng lăng ở Huế nở hết mình. Khắp các ngả đường, cả vùng ven thôn quê, cây bằng lăng đơm hoa tím thẳm một màu. Chưa bao <h2><a href="http://vanhoahue.net/2017/11/hoang-phu-ngoc-tuong-nhung-mui-huong-co-dem-sau/">Hoàng Phủ Ngọc Tường &#038; những mùi hương cỏ đêm sâu…<a href='http://vanhoahue.net/2017/11/hoang-phu-ngoc-tuong-nhung-mui-huong-co-dem-sau/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Lạ một điều là văn hóa rực rỡ của Huế hàng bao nhiêu năm có những cái đã tưởng như ngủ yên, cho đến khi văn chương Hoàng Phủ Ngọc <h2><a href="http://vanhoahue.net/2017/11/la-son-nau-voi-loc-dong/">Lá sôn nấu với lóc đồng…<a href='http://vanhoahue.net/2017/11/la-son-nau-voi-loc-dong/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Mưa gió lũ lụt khiến bụi lá sôn nơi góc vườn vật vờ nằm rạp ra đất. Mạ thấy “tội”, nên mang tơi đội nón ra vườn, lụi cụi cắm <h2><a href="http://vanhoahue.net/2017/11/hue-noi-buon-pho-co/">Huế – nỗi buồn phố cổ<a href='http://vanhoahue.net/2017/11/hue-noi-buon-pho-co/#comments' class='comments-small'>(0)</a></a></h2>Những ai đã một lần thăm Huế và có dịp đến với đường Bạch Đằng cổ xưa nằm bên bờ sông Đông Ba đầy hoài niệm, đều không khỏi chạnh

Tản mạn

Mưa xám

Mưa xám 0

Lũ mưa cứ rớt hoài xuống Huế. Trời xám. Ảnh: Internet Nghe lòng quýnh quáng khi tiếng gió ù ạt trong đêm. Thoạt tiên cứ tự dỗ dành là tại nhà mình

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục