Văn hóa Huế | Homepage
<h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/08/huong-vi-thanh-tra/">Hương vị thanh trà</a></h2>Sang thu, Huế mở hội thanh trà. Hai năm một lần, thu này là lần thứ 5. Tôi nghĩ, với lễ hội thanh trà vào đầu thu, người Huế đang <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/08/dung-can-tinh-voi-ben-song-xua/">Đừng cạn tình với bến sông xưa</a></h2>Bến đò Phường Đúc là bến đò ngang nối làng Kim Long ở bờ bắc bên kia với Phường Đúc bờ nam bên này. Trong ký ức tôi, đây là <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/08/mit-cha-mit-va/">Mít, chả mít và&#8230;</a></h2>Ông chú cho trái mít. Mít ráo vùng Thủy Bằng. Vùng đất ấyđồi sỏi nhưng cây trái rất ngon. Cây trái ở đây khó thành hàng hóa lớn bán rất <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/08/tim-ve-von-co/">Tìm về vốn cổ</a></h2>Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Huế một cách thiết thực và hiệu quả là đưa mọi người đến với di sản.

Khảo sát <h2><a href="http://vanhoahue.net/2018/08/nao-vet-khoi-thong-ho-thanh-hao/">Nạo vét, khơi thông Hộ thành hào</a></h2>Ngày 12/8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp cùng với UBND TP. Huế bắt đầu tiến hành việc nạo vét khơi thông Hộ thành hào

Tản mạn

Đừng cạn tình với bến sông xưa

Đừng cạn tình với bến sông xưa

Bến đò Phường Đúc là bến đò ngang nối làng Kim Long ở bờ bắc bên kia với Phường Đúc bờ nam bên này. Trong ký ức tôi, đây là

DSC_4190

Tìm kiếm

Danh mục